Praktisk info

Praktisk info

Allergi

Forældrene bedes i opstartsforløbet orientere personalet om eventuelle allergener, medicinering og lign.

Det er vigtigt at de pædagogiske voksne løbende opdateres, hvis der er ændringer i ovenstående forhold!

Aldersopdelte grupper

For at understøtte børnenes udvikling er børnene inddelt aldersopdelt på stuerne.
På den måde kan vi især i gruppen med de kommende skolebørn arbejde målrettet med førskoleaktiviteter på forskellige tidspunkter i ugens løb.

Aflevering & afhentning

Man skal som søskende minimum være 12 år for at aflevere/afhente sin søster eller bror i Børnehuset.

Ved aflevering er det vigtigt, at man som forældre hjælper sit barn med at tage overtøj og sko af og at madpakken er placeret i køleskabet.
Herefter følges barnet på stuen, så man sammen kan sige godmorgen til en medarbejder i Børnehuset.

Ved afhentning skal man som forældre ALTID huske at sige farvel til en medarbejder i Børnehuset. Vi er som personale selvfølgelig klar til at træde til, hvis jeres barn bliver ked af det. Tøv ikke med at henvende jer, hvis I har behov for hjælp, og vi ikke lige skulle have set det!

 

COVID-19 – 2021:

Aflevering og afhentning foregår grundet Covid-19-pandemien i vores hoveddør ved brug af ringeklokken. Vi opfordrer på det kraftigste, at forældrene bære mundbind!

Børnene skal spritte hænder inden indgangen til Børnehuset, og vi måler ligeledes barnets temperatur. Måles der feber, må børnene med hjem igen – børnene kan igen møde i Børnehuset 48 timer efter at feberen er forsvundet.

Afskedsfest for kommende skolebørn

Vi afholder overnatning og afskedsfest for kommende skolebørn juni måned. Ca. en måned før udsendes yderligere information herom.

Bestyrelsen

Der er 5 medlemmer i Børnehuset Stjernestundens bestyrelse samt 1 suppleant. Vores Bestyrelse består af 2 erhvervsrepræsentanter, 3 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

Næste forældremøde med valg til Bestyrelsen er:
Torsdag d. 2. september 2021 kl. 17.00 – 19.30

Vi afholder samme aften Spis-sammen, så alle medbringer en ret aftensmad til et fælles tagselvbord.

Som medlem i Bestyrelsen har man medindflydelse på sit barns dagligdag. Møderne afholdes kvartalsvis.

Bestyrelsen arrangerer sociale arrangementer Børnehuset, som f.eks. spis-sammen-aftener og forældrearbejdsdage mv.

Bleer

Personalet sørger for at indkøbe (LIBERO)-bleer til alle børn i Børnehuset Stjernestunden.

Alternative Ble-mærker kan indkøbes i tilfælde af allergi – kontakt Institutionsleder herom.

Barnets bog

Alle børn får ved opstarten i Børnehuset Stjernestunden en mappe udleveret, hvor barnets hverdag og livet i Børnehuset Stjernestunden dokumenteres med billeder, tegninger og andre kreative værker.

Mappen bliver særlig god, hvis også forældrene supplerer mappen med fotos og oplevelser fra livet i hjemmet. Mappen har fast plads på hylden I Børnehuset Stjernestunden indtil barnet forlader os.

Brønderslev Marked

Traditionen tro deltager vi i festlighederne på markedspladsen mandag efter markedsweekenden.

Bamse

Alle børn får ved opstarten deres egen sovebamse.

Congolesiske kæmpesnegle

Vi har i Børnehuset Stjernestunden 1 kælesnegle – Turbo. Børnene hjælper med pasning, fodring og vedligeholdelse af deres terrarier.

Dagligdagens struktur

Klik på linket herefter for at hente vores [ dagligdagsstrukur ]

Dialogisk læsning

Alle børn i Børnehuset Stjernestunden får tilbudt målrettede forløb i læsegrupper. Vi anvender Jette Løntofts model – Mary Fonden.

Formålet er, at børnene opnår større ordforråd, øger sin lyst til at kommunikere med andre, øve sig i at danne sætninger og udforske sproget gennem læsning af billedbøger, leg, kreativitet og fysisk og motorisk aktivitet.

Deltidspladser

Vi har i Børnehuset Stjernestunden 1 deltidsplads i vuggestuen samt 3 deltidspladser i børnehaven til rådighed.

Forældre på barsels-forældreorlov kan søge om en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagtilbud. Barnet skal bo i husstanden og være i aldergruppen 26 uger og indtil skolestart.

Egenbetalingen for deltidspladser udgør 80 % af taksten for en fuldtidsplads – priser 2021:
Vuggestue kr. 2.684,00
Børnehave kr. 1.437,60

Mødetiden for deltidspladser er fastlagt til 30 timer ugentligt i tiden: kl. 8.30-14.30.

Se Brønderslev Kommunes hjemmeside for øvrig information samt ansøgning.

Fastelavn

En fast tradition, hvor børn og voksne møder udklædte i Børnehuset Stjernestunden. Vi slår katten af tønden udendørs, spiser en fastelavnsbolle og drikker varm kakao, som afslutning på formiddagen.

Fælles fødselsdag

Vi holder månedsfødselsdage for alle børn. Vi hejser flaget, synger fødselsdagssang, råber hurra, spiser fødselsdagsboller og børnene får hver især en gave med hjem.

2021:

Vi afholder ikke længere børnenes fødselsdage på selve dagen. Vi hejser flaget, men vi tager ikke længere imod hjemmebagte kager ol. på dagen!

Ønsker man at bidrage med noget til vores Fælles Fødselsdag, skal det ske med forudindgået aftale med de pædagogiske voksne.

Frugt- og brødordning

Alle forældre betaler månedsvis kr. 80 pr barn. Beløbet dækker økologisk frugt, hjemmebagt økologisk brød og så holder vi maddag ca hver anden måned. December er lidt anderledes, men mere information herom i november måned.

Fotograf

Hvert år i september får vi besøg af husets faste fotograf Eva Jensen fra EC Foto i Hjørring. Fotograferingen er udelukkende forældrenes egenbetaling, og det er frivilligt om man vil lade sit barn fotografere.

Facebook

Anvendes i aktivt til dokumentation af vores daglige pædagogiske praksis. Forældre skal dog give tilladelse og samtykke til at billederne må lægges derop.

Facebookgruppen er en lukket gruppe for forældre og medarbejdere: Den Private Institution Børnehuset Stjernestunden.

Andre interesserede er velkomne til at ”Synes godt om” vores officielle side.

Hvad tid bør dit barn komme i seng?

Hvad tid bør dit barn komme i seng?

Handelstandsforeningen

Vi er medlem af foreningen i Brønderslev, og deltager så ofte muligt i byens aktiviteter og tiltag.

Juletraditioner

Vi finder Nissen – og mon ikke han har lidt godter med til alle søde børn og voksne…???

  • Julefrokost
  • Kirkebesøg
  • Vi spiser risengrød

Skolegruppen går Lucia – efterfølgende er der inviteret til forældrekaffe med æbleskriver – søskende og bedsteforældre er hjerteligt velkommen

Pakkekalender til alle børn – i november skriver vi brev til Nissen – så han måske efterlader en pakke til alle børn og voksne.

Juletræ – vi pynter juletræ med hjemmelavet pynt.

Vi laver julehemmeligheder – som alle børn får med hjem dagen før de går på juleferie.

  • Vi synger julesange og øver julerim
  • Vi har nissehuer på – og tag gerne en hue med hjemmefra – HUSK AT SKRIVE NAVN I HUEN 🙂

Kursus

Ledelsen i Børnehuset Stjernestunden sørger hele tiden for at personalet er tilstrækkeligt efteruddannet. Vi målretter kursusforløb efter de børn vi har indmeldt og sørger hele tiden for at være opsøgende og eksperimenterende på ny viden, som kan udvikle og inspirere den daglige pædagogiske praksis.

Krybber

Alle børn under 3 år tilbydes middagssøvn i en krybbe i vores krybberum.

Alle krybber er udstyret med isolering, madrasser og rent sengetøj/dyner og puder samt godkendte seler. Om vinteren tilføjer vi termo-tæpper, så alle børn kan sove trygt og dejligt derude.

Krybberne anvendes hele året – også om vinteren, men der findes andre alternativer, så snart termometeret viser mere end minus 10 frostgrader.

Kostpolitik

Klik herefter for at læse mere om vores [ kostpolitik ]

Legepladsen

Vores Legeplads har i efteråret 2020 gennemgået en total-renovering med nye redskaber fra INDU og der er indkøbt nye bord- og bænkesæt med ryglæn. – Projektet færdiggøres i 2021 med nyt faldesand og nye kanter på alle sandkasser. 

Børnehavebørnene leger dagligt udendørs i tidsrummet kl. 11.30-14 – i alt slags vind og vejr. Så husk at medbringe udendørs overtøj og fodtøj efter årstiden.

Vi er også på legepladsen i andre tidsrum på dagen. Vi anvender legepladsen aktivt, da det giver luft til hjernen, mulighed for fysisk udfoldelse, kreativitet og leg.

Vuggestuen anvender også legepladsen, så ofte det er muligt.

Musikforløb

Vuggestue: Vi har hver onsdag Musikpædagog Tinne Lund fra Kulturskolen på besøg. Hun laver et målrettet forløb for børnene med en blanding af musik, sang, rytmik og bevægelse.

Børnehave: De 3-4 årige børn får tilbudt musikforløb med Musikpædagog Tinne Lund fra Kulturskolen – et forløb efterår og et forløb i foråret.

Middagssøvn

Alle vuggestuebørn sover middagssøvn hver dag i tidsrummet 11.30-15.30. Som udgangspunkt vækker vi ikke børnene, da forskningen viser at børns små hjerner udvikles under søvnen og at børnene kun sover, hvis de har brug for det.

Børnene overvåges nøje under deres lur med fysisk tilstedeværelse fra pædagogiske voksne samt babyalarmer.

Børnehavebørnene tilbydes middagssøvn, hvis behovet er der. De sover på små soveposemadrasser med termo-tæpper. Der er altid en sovevagt ved børnene, når de skal falde i søvn, og herefter overvåges de med babyalarm.

Nussa

Som pædagogisk metode anvendes konstruktivt i den pædagogiske dagligdag. Vi har i alt to uddannede NUSSA-trænere i institutionen. NUSSA er et neuroaffektiv udviklingspsykologisk legebaseret program for 3-12 årige børn. Pt. har vi to hold af 10 børn i gang med træningen og hvert hold træner en gang ugentligt. Erfaringen og udbyttet af arbejdet med børnene gennem de forgangene år har gjort, at konceptet er udvidet til et større antal af børn i de kommende år.

Nissen

Bor i kælderen og sover hele året — men vågner ca. midt i november – han gør opmærksom på, at han er vågnet, ved en tilfældig nat at vaske sit tøj i vaskemaskinen og hænge det til tørre på vores tørresnor i kælderen.

Nissen finder på hvad som helst – drillerier, tryllerier og… ja…. hvem ved? hvad ellers????

Opstartsmøder

Alle nye forældre og børn inviteres til opstartsmøde i Børnehuset Stjernestunden.

Pædagogisk Plan

Klik her for at hente vores Pædagogisk Plan: PDF – Pædagogisk Plan 2019-2021

Vi skal som institution sikre, at der er overensstemmelse mellem Dagtilbudsloven, Brønderslev Kommunes Politiske mål samt vores dagligdag i Børnehuset Stjernestunden. Tiltag og aktiviteter i den pædagogiske plan skal således afspejle hovedessensen af den almindelige hverdag.

Vi har i den pædagogiske plan beskrevet, hvordan vi vil arbejde med de 6 temaer og 12 nationale mål.
Den pædagogiske plan er gældende for 2 år.

Grundet ny Dagtilbudslov i 2018 om en Styrket Pædagogisk Læreplan arbejder vi fortsat på den – Den nye pædagogiske plan skal være implementeret pr. 1. juli 2020, men skal foreligge skriftligt senest d. 31. marts 2021.

Første udkast er nu tilgængelig her på siden.

Pædagogstuderende

Vi har lejlighedsvist pædagogstuderende i praktik – vi er en uddannelsesinstitution, som gerne vil være med til at uddanne fremtidens pædagoger.

Grøntssagshaven

Vi dyrker økologiske grøntsager i vores sansehave på legepladsen. Børnene deltager med pasning, vanding og er med til at høste frugt og grøntsager – hos os arbejder vi eksperimenterende … at så frø – lade dem spire og blive til en frugt eller grøntsag…

Vi dokumenterer med fotos i fysisk forstand – og lægger også fotos på vores Facebookside.

2021:

Vi har indkøbt et kæmpe cylinderformet drivhus, som vi i foråret udvider grøntsagshaven med! Vi ser frem til de nye dyrkningsmuligheder og smagsprøver vi sammen vil få!

Sovetids-registrering

Til info for vuggestueforældre, noteres børnenes sovetider på små skilte i børnenes garderober.

Struktur

Klik herefter for at læse mere om Stjernestundens [ dagligdagsstrukur ]

Takster

Prisen for en plads i Børnehuset Stjernestunden følger Brønderslev Kommunes takster – 2021:

11 måneders betaling, hvor JULI er betalingsfri.

Vuggestue: kr. 3.355

Børnehave: kr. 1.797

Der ydes søskenderabat og friplads efter gældende regler – ansøgning via borger.dk

Tolk

Der ydes tolkebistand til alle familier, som måtte have et behov herfor – Børnehuset Stjernestunden afholder alle udgifter forbundet hermed.

Teatertur

Alle Børnehavebørn kommer på tre årlige teaterture til Vendsyssel Teater I Hjørring. Turene er heldagsudflugter og vi henstiller til at børnene medbringer turvenlige madpakker UDEN VARMEMAD, drikkedunk med vand samt børnevenlig turrygsæk!

Tøj til alt slags vejr…

Vi forventer, at ALLE BØRN medbringer udetøj, fodtøj og skiftetøj til enhver lejlighed. Vi opholder os udendørs hver eneste dag og stiller korrekt påklædning som et krav til alle forældre.

Det er ligeledes vigtigt, at tøj og fodtøj passer i størrelsen til barnet!

Ugeplan

Klik herefter for at læse mere om vores [ ugeplan ]

Varmemad

Børnene må medbringe varmemad om fredagen. Maden skal være færdigtilberedt – så den bare skal varmes i mikroovnen.

COVID-19:

Grundet Covid-19-pandemien varmer vi ikke børnenes mad. Børnene skal derfor medbringe et frokostmåltid, som kan spises koldt jvf. vores kostpolitik.

Yoga

Anvendes i Børnehuset Stjernestunden, som pædagogisk træningsmetode, hvor det i høj grad handler om at børnene skal lære at være i kontakt med sit følelsesmæssige jeg. At få kontrol over tankebølger og være i stand til at italesætte det – lidt i forlængelse af NUSSA.

Vi arbejder derudover med kropskontrol, ro og selvkontrol – at barnekroppen kan forholde sig i ro og finde en behagelig fornemmelse for det, så roen også kan sprede sig til nogle af dagligdagens andre aktiviteter og tiltag. Blandt vores pædagogiske voksne har vi en medarbejder, som er uddannet yogainstruktør med speciale i 2-6 årige børn.

Økologi

Vi arbejder i øjeblikket på at få Fødevarestyrelsens økomærke – nærmere info herom senere…

Udflugt ud af huset

Turene er heldagsudflugter med privat bus – som fragter os til og fra døren.

Vuggestue: Nymarksminde i Langholt – maj/juni
Børnehave: Destinationen skifter fra år til år.

Forældresamtaler

Vi inviterer til forældresamtale, hvert år omkring barnets fødselsdag. Her drøftes barnets almene trivsel, læring og udvikling.

Hvis barnet har en aktiv sag i PPR, Støtteteam eller hos Børeterapeuterne afholdes der oftere opfølgningsmøder ifølge aftale.

Man kan som forældre altid bede om en samtale eller et møde, hvis man som forældre gerne vil have en drøftelse vedr. deres barn.

 

2021:

Grundet COVID-19-Pandemien vil vi invitere til forældresamtaler på TEAMS. Det er derfor vigtigt, at forældrene opdaterer deres mailadresser, og informerer de pædagogiske voksne herom. Hvis der er brug for det bestilles tolk.

Vedtægter

Legepladstilsyn

Legepladstilsyn 2019:

Indu 2019

Legepladstilsyn 2020:

Legepladstilsyn 2020