Pædagogisk plan

Pædagogisk plan

 

Læse mere om vores [ pædagogisk plan ]

Vi har som en del af personaleudviklingen arbejdet til en årlig pædagogisk dag – hvor bl.a. høj fagliglighed, pædagogiske kompetencer og gode ideer er delt med hinanden. Vi har haft en oplægsholder på besøg udefra til at give gode input til arbejdet med de pædagogiske lege- og læringsmiljøer.

 

Pædagogisk planPædagogisk plan