Om os

Den Private Institution
Børnehuset Stjernestunden

Lille privat institution i Brønderslev by – som åbnede den 1. August 2015. Vuggestuen åbnede 1. juli 2018. Leg, trivsel, dannelse, læring og udvikling udgør i dagligdagen vores pædagogiske praksis. Vi anerkender, at læring er en livslang udviklingsproces i et menneskes liv, og at barndommen er den periode, hvor den største læring sker!

Vi stimulerer børnenes læring og udvikling

Om osDet er vores opgave er at tilbyde aktiviteter og skabe lege- og læringsmiljøer, som både understøtter, udfordrer og stimulerer børnenes læring og udvikling. Børnene skal motiveres til at være aktive i deres egne læringsprocesser, og det er vigtigt, at legen fylder en stor del af dagligdagen. Det er især her børnene får mulighed for at udvikle sig personligt, socialt, sprogligt og følelsesmæssigt og ikke mindst får mulighed for at lære noget om sig selv og udvikle strategier, som kan anvendes i sociale fællesskaber. I forlængelse heraf, er det de pædagogiske voksne, som skal opstille rammer for, at legene er mulig, så den kan finde sted i trygge, udfordrende og udviklende lege- og læringsmiljøer.

Pædagogiske lege-/læringsmiljøer er en måde at skabe rum og mulighed for forskellige aktiviteter og oplevelser i dagligdagen. De fysiske rammer skal både være inspirerende, motiverende og eksperimenterende. Det vigtigt i tanken om lege-/læringsmiljøer – AT INTET ER PERMANENT – vi udvikler og konstruerer hele tiden nye miljøer – sammen med børnene. Vi vil derfor konstruktivt arbejde med at skabe små rum i et stort for at understøtte børnenes leg, dannelse, trivsel, læring og udvikling.

Vores erfaring har lært os, at prioritere muligheden for fordybelse og engagement i både spontane og planlagte aktiviteter eller oplevelser,  uden at man forstyrres af andres leg eller handlinger – der skal være plads til alle, og sammen skal vi lære og udvikle os!

 

Om os

De pædagogiske voksne i har således ansvaret for børnenes alsidige udvikling – både personligt, socialt, intellektuelt og fysisk. Læring og udvikling skal ske i en atmosfære præget af glæde, omsorg og tryghed i tæt relation til andre børn og pædagogiske voksne. Børnene skal derfor mødes af anerkendende voksne, som udfordrer det enkelte barns ressourcer og potentialer. Børnene skal sikres mulighed for succesoplevelser med egne læringsprocesser og føle sig værdifulde i et kulturelt og socialt fællesskab. De pædagogiske voksne skal således være deres funktioner bekendte, så de optræder som værdifulde rollemodeller, børnene kan spejle sig i og lære af.

 

Vores mål for institutionen er, at skabe en lille og tryg vuggestue & børnehave, hvor alle børn og pædagogiske voksne kender hinanden.  Vi vil sørge for en god personalenormering, så der bliver god tid til det enkelte barn. Vi vil gerne  gøre legen, udelivet, bevægelse, Yoga, NUSSA, dialogisk læsning,  kreativitet og sociale fællesskaber til  gode indsatsområder i dagligdagen – og derved skabe læring.

Vores mål er at gøre børnene til små robuste og selvstændige individer, så skolestarten forude bliver en så nem overgang som muligt. Vores opgave, som fagpersonale er, at sikre børns trivsel og udvikling – et  omdrejningspunkt i Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik.

Tæt samarbejde med lokalmiljøet

Om osVi går ture i nærmiljøet og besøger bl.a. legepladser, Rhododendronparken, Biblioteket, byens butikker og Markedpladsen.

Bogbussen besøger os en gang om måneden – hvor vi låner bøger, ift. til relevante emner og tiltag, som vi er optagede af eller til frilæsning. Formålet med Bogbussens besøg er, at lave en kobling til nærmiljøet og give børnene kendskab til Bibliotekets muligheder, men samtidig også for at understøtte deres udvikling ift. nysgerrighed, understøtte fantasi og give dem mulighed for at udforske og undersøge bøgernes fantastiske verden.

Vi  vil i fremtiden gerne øge samarbejdet med både dagplejen og skolen således, at der kan ske en naturlig overgang for børnene.

Om osFremadrettet vil vi derfor gerne åbne vores hus til en månedlig besøgsdag for dagplejere – børnene kan komme og møde de pædagogiske voksne og børnene kan få lov til at lege og opleve Børnehusets rammer.

Skolesamarbejdet  vil i høj grad  handle om det skoleforberedende arbejde. Vi vil sikre, at børnene gennem besøg på byens skoler opnår kendskab til skolernes rammer – samtidig med at vi i børnehaven arbejder med de kompetencer og færdigheder, som kræves af kommende skolebørn.