Om

Den Private Institution

Børnehuset Stjernestunden...


Lille privat institution i Brønderslev by - som åbnede den 1. August 2015.

Vuggestuen åbnede 1. juli 2018.


Vi vil i dagligdagen lade leg, læring og udvikling være nøgleordene for vores pædagogiske praksis. Vi anerkender, at læring er en livslang udviklingsproces i et menneskes liv, og at barndommen er den periode, hvor den største læring sker.


Det er vores opgave i Børnehuset Stjernestunden at tilbyde aktiviteter og skabe miljøer, som både understøtter, udfordrer og stimulerer børnenes læring og udvikling. Børnene skal motiveres til at være aktive i deres egne læringsprocesser, og det er vigtigt, at legen fylder en stor del af dagligdagen. Det er især her børnene får mulighed for at udvikle sig personligt, socialt, sprogligt og følelsesmæssigt og ikke mindst får mulighed for at lære noget om sig selv og udvikle strategier, som kan anvendes i sociale fællesskaber. I forlængelse heraf, er det det pædagogiske personale, som skal opstille rammer for, at legene er mulig, så den kan finde sted i trygge, udfordrende og udviklende læringsmiljøer.

Pædagogiske lege-/læringsmiljøer er en måde at skabe rum og mulighed for forskellige aktiviteter og oplevelser i dagligdagen. De fysiske rammer skal både være inspirerende og motiverende. Det vigtigt i tanken om lege-/læringsmiljøer – AT INTET ER PERMANENT – vi udvikler og konstruerer hele tiden nye miljøer - sammen med børnene. Vi vil derfor konstruktivt arbejde med at skabe små rum i et stort for at understøtte børnenes leg, læring og udvikling. Vores erfaring har lært os, at prioritere muligheden for fordybelse og engagement i både spontane og planlagte aktiviteter eller oplevelser,  uden at man forstyrres af andres leg eller handlinger - der skal være plads til alle, og sammen skal vi lære og udvikle os!


De voksne i Børnehuset Stjernestunden har således ansvaret for børnenes alsidige udvikling – både personligt, socialt, intellektuelt og fysisk. Læring og udvikling skal ske i en atmosfære præget af glæde og omsorg i tæt relation til andre børn og voksne. Børnene skal derfor mødes af anerkendende voksne, som udfordrer det enkelte barns ressourcer og potentialer. Børnene skal sikres mulighed for succesoplevelser med egne læringsprocesser og føle sig værdifulde i et kulturelt og socialt fællesskab. Personalet i Børnehuset Stjernestunden skal således være deres funktioner bekendte, så de optræder som værdifulde rollemodeller, børnene kan spejle sig i og lære af.


Fremadrettet er vores mål for institutionen at skabe en lille og tryg børnehave/vuggestue, hvor alle børn og voksne kender hinanden.  Vi vil sørge for en god personalenormering, så der bliver god tid til det  enkelte barn. Vi vil gerne  gøre legen, udelivet, bevægelse, dialogisk læsning,  kreativitet og sociale fællesskaber til  gode indsatsområder i dagligdagen - og derved skabe læring.


Vores mål er at  gøre børnene til små robuste og selvstændige invider, så skolestarten forude bliver en så nem overgang som muligt. Vores opgave, som fagpersonale i Børnehuset Stjernestunden er, at sikre børns trivsel og udvikling - et  omdrejningspunkt i Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik.


I det daglige vil vi have en tæt samarbejde med Fælleshuset Mælkebøtten  beliggende på Knudsgade - her vil vi låne lokaler til bl.a. motorik og bevægelse - vi vil  lade institutionslivet og fritidslivet  blive en  kobling, så børnene vil blive trygge og vant til at begå sig i nærmiljøet.

Bogbussen besøger os en gang om måneden - hvor vi låner bøger, ift. til relevante emner og tiltag,  som vi er optagede af eller til frilæsning. Formålet med bogbussens besøg er, at lave en kobling til nærmiljøe og give børnene kendskab til bibliotekets muligheder, men samtidig også  for at undersøgte deres udvikling  ift. nysgerighed, understøtte fantasi og give  dem mulighed for at udforske og undersøge i bøgernes verden.


Vi  vil i fremtiden gerne øge samarbejdet med både dagplejen og skolen således, at der kan ske en naturlig overgang for børnene, når de skal fra et sted til et andet. Vi vil derfor gerne åbne vores hus til en månedlig besøgsdag for dagplejere - børnene kan komme og møde os som personale, og børnene kan få lov til at lege og opleve børnehusets rammer.

Skolesamarbejdet  vil i høj grad  handle om det skoleforberedende arbejde. Vi vil sikre, at børnene gennem besøg på byens skoler opnår kendskab til skolernes rammer - samtidig med at vi i børnehaven arbejder med de kompetencer og færdigheder, som kræves af kommende skolebørn.Der føres ifølge Dagtilbudsloven kommunalt tilsyn med Private Institutioner. - Seneste tilsyn er netop gennemført den 4/3 2019.