Home

Et privat børnehus i Brønderslev by med plads til

54 børn i alderen 0 år - 6 år

10 vuggestuepladser & 44 børnehavepladser


Vi er et lille hus med STOR rummelighed


I Børnehuset prioriterer vi:

- Børns læring og udvikling

- Stærke venskaber

- Struktureret sprogarbejde - dialogisk læsning

- Leg, kreativitet & bevægelse

- At gøre børnene robuste til næste skridt i livet

Vi har nu ledige pladser i Børnehuset!Anvend tilmeldingsformularen her på siden eller ring til Børnehuset på tlf.: 2579 9494.